К основному контенту

Сообщения

204 річниця з дня народження Т.Г.Шевченка

Недавние сообщения

Шевченківські дні

У рамках Шевченківських днів у навчально - виховному комплексі відбулася інтелектуальна гра між учнями 5 і 6 класів. У рамках гри проведено конкурси: " Розгадування криптограм", " Далі, далі...", "Прямо чи влучно", "Мовні заморочки" (на знання фразеологізмів). Учні із задоволенням взяли участь у конкурсах, були активними і показали хороший рівень знань. Приємно, що вони люблять рідну мову, основоположником якої був наш великий Кобзар - Т.Г. Шевченко.https://docs.google.com/document/d/1pc-OKvAgqZa-ZFDaK8plOexBxXUm3Y0H2rTULfIrEJ8/edit
"СОНЯШНИК - УЧИТЕЛЬ" Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник–учитель»
Творче об’єднання «Соняшник» пропонує конкурс «Соняшник-учитель» для вчителів і викладачів української мови та літератури, українознавства      Метою цього конкурсу є розширення обріїв фахової підготовки вчителів-україністів, можливість побачити себе у широкому професійному колі. Участь у цьому конкурсі та подальше його обговорення сприятиме створенню неформального простору для фахового спілкування вчителів української мови, літератури, українознавства. Участь у конкурсі безкоштовна.     Конкурс НЕ має на меті перевіряти професійну придатність, а пропонується лише для підвищення власної кваліфікації вчителів і надання додаткового інструменту для внутрішнього контролю. Конкурс для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» проходитиме анонімно, а переможців буде названо й нагороджено тільки за умови, що вони самі побажають цього.       Конкурс відбудеться 17 жовтня 2018 року з …

Завдання по підготовці до олімпіади з української мови та літератури

7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум на тему „ Чого варті у житті слова?” 12 б. ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у 1 До якої групи лірико-побутових пісень належать козацькі та чумацькі 2 У чому полягає секрет розміру коломийкового вірша?  3 Які мовні засоби надають повісті І. Франка «Захар Беркут» особливого колориту, неповторності?  4 Яка основна думка балади Т. Шевченка «Тополя»?  5 Про який твір сказано так: «Внутрішня структура цього пристрасного монологу побудована на поступовому підвищенні: від спокійного плинного звертання до слухачів відбувається наростання емоцій»?  Українська мова І. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції). Мороз прилине синьо і прозоро розвісить скрізь сивий дим інею.
ІІ. Вкажіть іменники жіночого роду. Доберіть до кожного з них прикметники, узгоджуючи їх …

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах

Українська мова Укладач: Березанець І.В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти Усі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: «Зошит», «Тематична», «І семестр», «ІІ семестр», «Скоригована», «Річна», «ДПА», «Апеляційна». Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти, тобто робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учнів. При цьому оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання й розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне й монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів. Матеріали для перевірки зазначених вище видів діяльності добираються відповідно до вимог програми для кожного класу, з урахуванням тематики соці…